W OBSZARZE
INŻYNIERII BEZWYKOPOWEJ

tytan_nominacje_ib

Poniżej zamieszczamy listę nominowanych na nagród TYTAN 2024 w obszarze inżynierii bezwykopowej. Zapraszamy do głosowania w poszczególnych kategoriach w serwisie inzynieria.com. Zdecyduj, komu w tym roku przypadnie prestiżowe wyróżnienie!

Poniżej zamieszczamy formularz, za pomocą którego można oddać swój głos w poszczególnych kategoriach. Głosowanie polega na rozdzieleniu konkretnej liczby punktów poszczególnym projektom/produktom (od 1 do 3 lub 4 w zależności od liczby nominacji w danej kategorii; im więcej punktów, tym wyższa pozycja w głosowaniu). Konkretną liczbę punktową można przyznać tylko jednemu projektowi/produktowi. Mogą to zrobić użytkownicy posiadający konto w naszym serwisie. W celu jego założenia wystarczy wypełnienie prostego formularza rejestracyjnego. Na głosy czekamy do 5 czerwca. 

Projekt roku – nowa instalacja

Abikorp sp. z o.o.
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Budowa Kolektora Lindego-Bis w Warszawie, mikrotuneling z rur betonowych przeciskowych DN 2000, DZ 2400, długość 3 595 mb. Mikrotunelowanie odbywało się w zróżnicowanych, nawodnionych gruntach.

GGT Solutions S.A.
Inwestor: GAZ-SYSTEM S.A

Instalacja rurociągu stalowego DN500 metodą Intersect w technologii HDD o długości 2016 mb – rekordowa długość zainstalowanego rurociągu w Polsce w ramach zadania „przebudowa gazociągu w/c DN500 Goleniów – Police w rejonie rezerwatu Olszanka i Roztoki Odrzańskiej – etap II”. Maksymalna głębokość posadowienia – 41 m.

Sanimet Krzysztof Grzywacz
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. , Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Budowa kolektora Mokotowskiego Bis – Etap I – wykonanie dwóch odcinków mikrotunelowania (odcinek nr 1 – dł. 580 m, odcinek nr 2 – dł. 480 m), średnica DN2800, DZ 3400, rury żelbetowe z wkładką PEHD produkcji Prefabet, 2 łuki poziome R=600 m i R=1500 m, 7 stacji pośrednich, głębokość posadowienia ok. 10 m.

Projekt roku – renowacja

AARSLEFF sp. z o.o.
Inwestor: Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o.

Renowacja kolektorów deszczowych rękawami szklanymi utwardzanymi UV oraz filcowymi utwardzanymi wodą w zakresie średnic DN250–DN1000 i długości 2515 m, kompleksowy remont studni kanalizacyjnych w ilości 71 szt. Budowa kanalizacji deszczowej, w tym bezwykopowo kolektorów DN315 i DN600 o długości 264 m, budowa nowych studni w ilości 12 szt. i 6 wpustów ulicznych. Kontrakt w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w obszarze Aglomeracji Zielona Góra – etap I”.

Konsorcjum: Blejkan S.A. – lider, Terlan Sp. z o.o. – partner
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Bezwykopowa renowacja kolektora Nadbrzeżnego w Warszawie obejmująca renowację kanału betonowego o wymiarach G 1600/2000 mm długości 5700 m oraz renowację komór kanalizacyjnych (szt. 90). Do renowacji kolektora zastosowano relining modułami rurowymi z czystego GRP G 1392/1792×21 mm łączonych na kielich/uszczelka/bosy koniec, a w komorach płytki bazaltowe oraz zaprawy PCC.

Pipe Control Łukasz Lis
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie

Nazwa zadania: „Modernizacja metodą bezwykopową odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rzeszowa”. Bezwykopowa modernizacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie Rzeszowa w średnicach od DN250 do DN600 o długości 2169 metrów rękawem szklanym utwardzanym UV. Dodatkowe prace: renowacja studni kanalizacyjnych (51 sztuk), montaż kształtek kapeluszowych typu A o długości ok. 4000 mm (4 sztuki).

Mały projekt w technologiach bezwykopowych

Akwa sp. z o.o.
MPWiK sp. z o.o. we Włocławku

Renowacja magistrali wodociągowej DN400 o długości ok. 220 mb we Włocławku (odcinek od komory zasuw zlokalizowanej przy moście na rzece Zgłowiączce do skrzyżowania ulic Kapitulna/Wysoka) za pomocą rękawa termoutwardzalnego, podłączeniem komory pomiarowej oraz odtworzeniem odwodnienia.

Mserwis24 Sp. z o.o.
Inwestor: PSG S.A

Wykonanie przewiertów sterowanych HDD dla zadania „Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN400, od spięcia z istniejącym gazociągiem ś/c  DN400 w m. Święte przy ul. Innowacji do spięcia z gazociągiem ś/c DN315 w m. Źródła – rejon ul. Leśnej”. Zadanie obejmowało wykonanie przewiertów sterowanych HDD z wprowadzeniem rury osłonowej oraz rury przewodowej (długość przewiertu 133 m) oraz wykonanie przewiertów sterowanych HDD z wprowadzeniem rury przewodowej (długość przewiertu 772 m).

Krecik Przewierty Sterowane
Inwestor: Energa Operator S.A

Wykonanie przewiertu o długości około 500 m, głębokości 38 m i średnicy 225 mm pod dnem jeziora Bartężek w ramach zadania „Przebudowa linii napowietrznej SN Morąg – Bynowo”. Do wykonania została wykorzystana wiertnica American Augers DD110. Na uwagę zasługuje wyjątkowo krótki czas wykonania przewiertu – 16 godzin.

Europejski projekt w technologiach bezwykopowych

Horizontal Drilling International SAS
Inwestor: ENERGINET

Projekt GGLF (Green Gas Lolland Falster) to inicjatywa budowy rurociągu, mająca na celu dostarczenie gazu do przemysłu cukrowniczego w Danii. Jest to projekt o dużym zakresie, który wymagał wykonania 3 przekroczeń za pomocą techniki HDD. W ramach projektu wykonano: rurociąg stalowy o średnicy 10 cali o długości 1987 m pod Gronsund; rurociąg stalowy o średnicy 10 cali o długości 1908 m pod Faergestrom oraz rurociąg stalowy o średnicy 10 cali o długości 1436 m pod Guldborgsund.

LMR Drilling
Amprion GmbH

W 2023 r., na potrzeby budowy na Morzu Wattowym (rozciągającym się od wyspy Texel w Holandii do wyspy Fanø w Danii) farm wiatrowych DolWin4 i BorWin4, wykonano cztery przewierty HDD o długości nieco ponad 1 km każdy i średnicy otworu 550 mm, w których zainstalowano rurociągi DN400. Wiercono od centrum wyspy Norderney na południe – do równin błotnistych. Pracowano na obszarach bardzo wrażliwych, dlatego musiano opracować specjalne procedury. Podstawowym wymaganiem była minimalizacja uszkodzeń wałów i wydm ochronnych.

O’Connor Utilities Ltd.

Wykonanie przewiertu HDD o długości 2120 m i głębokości 51 m pod Morzem Północnym na potrzeby instalacji połączenia światłowodowego między Wielką Brytanią a Europą. Użyte żerdzie wiertnicze pozostaną pod dnem morskim. Będą one służyć jako rura osłonowa dla kabla światłowodowego.

Produkt roku

DTA-TECHNIK sp. z o.o./TERRA AG

Wiertnica horyzontalna TERRA-JET DJ23AT produkcji TERRA AG Szwajcaria. Jest najbardziej kompaktową wiertnicą skalną (podwójna żerdź wiercąca) na rynku.

DUKO Inżynieria sp. z o.o.
Inwestor: PWiK w Jarocinie sp. z o.o.

Rura przeciskowa CFW-GRP SUBOR o średnicy DN2800 mm i sztywności obwodowej SN 32 000 N/m2. Rury zostały zaprojektowane do budowy zbiornika retencyjnego wód deszczowych instalowanego metodą mikrotunelowania. Trasę zbiornika obejmują odcinki proste i łukowe o promieniu R=600 m. Jest to pierwsza na świecie instalacja rur przeciskowych wyprodukowanych metodą nawojową i zainstalowanych bezwykopowo po łuku w średnicy DN2800.

MARPLAST sp. z o.o

Moduły rurowe z czystego GRP (ang. Glass Reinforced Plastic) o kształtach niekołowych do bezwykopowej renowacji kanalizacji grawitacyjnej i przepustów komunikacyjnych.

Nodigmarket24

Maszyna przeciskowa z głowicą kontrolowaną – model MMP-35 (dawna UM32). To najmniejsza i najlżejsza maszyna przeciskowa dostępna na rynku.

Weź udział w głosowaniu!