Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach:

  • PRODUKT ROKU
  • Projekt roku

PRODUKT ROKU – nagrodzony zostanie wprowadzony na polski rynek innowacyjny produkt związany z branżą wód opadowych i roztopowych oraz ochrony przeciwpowodziowej, który w głosowaniu uzyska największą liczbę punktów.

PROJEKT ROKU – nagrodzony zostanie projekt zrealizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Nominowany oraz nagrodzony może zostać projekt jeszcze niezrealizowany, koncepcja oraz wykonawstwo projektu.

Nagrody Projekt Roku i Produkt roku w obszarze gospodarowania wodami i ochrony przeciwpowodziowej zostaną wręczone w trakcie uroczystej gali w dniu 5 września 2024 r. podczas Kongresu Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej.

ZGŁOŚ NOMINACJĘ

    Kategoria

    Plik do załączenia


    Maksymalny rozmiar pliku: 20MB